ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ

Κατασκευαστής
VECHRO
Αποτελέσματα 1 - 5 από 5

SMALTOFILL ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

Λευκός στόκος οικοδομών, με βάση συμπολυμερείς ακρυλικές ρητίνες για εσωτερική χρήση και εξωτερική χρήση. Μπορεί να...
Κάντε Download

 

Τεχνικό φυλλάδιο

SMALTOFILL ELASTIC PUTTY

Ελαστομερής στόκος νερού ενισχυμένος με μικροσφαιρίδια, χρήσης εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης κατάλληλος για...
Κάντε Download

 

Τεχνικό φυλλάδιο

ULTRA SMALTOPLAST FIX

Τσιμεντοειδής στόκος σε μορφή σκόνης, ενισχυμένος με ειδικά τροποποιημένες ακρυλικές ρητίνες. Για σπατουλάρισμα και...
Κάντε Download

 

Τεχνικό φυλλάδιο

ULTRA SMALTOPLAST POWER FIX

Χονδρόκοκκος γεμιστικός τσιμεντοειδής στόκος σε σκόνη ενισχυμένος με ακρυλικές ρητίνες, για εσωτερική και εξωτερική...
Κάντε Download

 

Τεχνικό φυλλάδιο

SMALTOFILL EASY PUTTY

Ελαφρύς λευκός έτοιμος στόκος οικοδομών με βάση συμπολυμερείς ακρυλικές ρητίνες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την...
Κάντε Download

 

Τεχνικό φυλλάδιο